De NPV en het coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op veel mensen. Alle Nederlanders hebben ermee te maken. De NPV is u graag van dienst. Op deze pagina leest u over de nieuwste ontwikkelingen, waar u met vragen terechtkunt en hoe u het beste zelf een bijdrage kunt leveren.


In het kort 

  • Het coronavirus heeft veel invloed op ons leven. Laten we er zijn voor elkaar!
  • De maatregelen tegen het coronavirus hebben invloed op de activiteiten van vrijwilligers, thuishulp en andere activiteiten van de NPV. Lees op deze pagina het laatste nieuws.
  • De NPV schreef een brochure over vaccinatie. In hoofdstuk 9 gaat het over vaccinatie tegen COVID-19. Download de brochure hier.
De NPV en het coronavirus

Actueel advies

Deze lockdownperiode dwingt ons om niet in groepen samen te komen, maar dit zo mogelijk digitaal te doen. Wij adviseren u goed kennis te nemen van de adviezen en instructies van het RIVM en de Rijksoverheid en deze nauwgezet op te volgen.

Speciaal voor NPV-Thuishulpafdelingen en kerken

In maart 2020 werd er een dringend tekort verwacht aan vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis, hospices en verpleeghuizen. Dat was de aanleiding dat we hard gewerkt hebben aan een online cursus palliatieve zorg. Deze cursus kunt u volgen als u op korte termijn ingezet wilt worden als vrijwilliger in de palliatieve zorg. Een ‘live’ cursus heeft de voorkeur, dus we adviseren u te wachten als dat mogelijk is. Mocht u toch interesse hebben in de online cursus, meld u zich dan hier aan.

Bezoekwerk

Het bezoekwerk vraagt (nog meer) om maatwerk. Bezoek is nog mogelijk. Dat is niet voor niets. Eenzaamheid heeft een hoge prijs. Kijk daarom per situatie wat het beste is. Zorg vooraf voor duidelijkheid over de wens van hulpvrager en vrijwilliger. Ziet de hulpvrager het momenteel zitten om bezoek te ontvangen? Ziet de vrijwilliger het momenteel zitten om op bezoek te gaan? Zo niet, kijk dan naar alternatieven, zoals (beeld)bellen. Per huishouden mag u op een dag maximaal twee personen als gast ontvangen. Bent u als vrijwilliger direct een van die twee bezoekers die iemand per dag thuis mag ontvangen? In navolging van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland houdt de NPV de lijn aan, dat vrijwilligers in de terminale thuishulp niet meetellen als regulier bezoek.

Daarnaast tellen ook mantelzorgers niet mee bij het advies om slechts twee bezoekers per dag te ontvangen. Vrijwilligers die algemene thuishulp bieden, worden wel gerekend als reguliere bezoekers. Houdt u tijdens bezoek goed aan de basisregels van het RIVM.

Hulp bij COVID-19

Informatie over inzet bij hulpvragers met COVID-19 vindt u hier.

Jongeren als helpers

De NPV doet mee aan de landelijke actie #OranjeHelpers waarbij jongeren in actie komen tegen eenzaamheid en corona. Kijk voor meer informatie op oranjehelpers.nl.

De NPV:

Als u vragen hebt, neemt u dan contact met ons op via (0318) 54 78 88 of info@npvzorg.nl.

Voor meer informatie over COVID-19 en de maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Opvattingen

Wat vindt de NPV?

Na een eerste uitbraak in China in december 2019 bereikte het COVID-19 (corona)virus in februari 2020 ons land. Veel mensen zijn bang, onzeker en in spanning. Vooral patiënten en hun naasten, maar ook de werkers in de zorg en hun gezinnen. Er is geen medicijn. Wel kunnen mensen die besmet zijn, behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten.

Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, is het zeer belangrijk de afgekondigde maatregelen na te leven. Zie de video hiernaast.

 

De overheid ziet de ontwikkeling van een vaccin als een cruciale stap om weer terug te gaan naar het zogenoemde ‘oude normaal’. Inmiddels is het onderzoek met verschillende vaccins ver gevorderd en komen de eerste vaccins binnenkort beschikbaar. Hoewel niet iedereen direct in aanmerking komt voor het vaccin (eerst zijn zorgmedewerkers en kwetsbaren aan de beurt), is het goed om na te denken of u dit vaccin wilt. Lees daar meer over op onze themapagina vaccinatie.

Druk op de zorg

We zien dat er veel druk is ontstaan op de zorg. Deze druk was al langer aanwezig (door beleid rond bezuinigingen, tekort aan personeel etc.). De coronacrisis zet ons extra stil bij de belangrijke taak van de gezondheidszorg en de belangrijke rol van naasten, vrijwilligers en mantelzorgers. Wij roepen de politiek in aanloop naar de verkiezingen in 2021 op zeker ook in menskracht te investeren en in te zetten op zinnige zorg.

Wilt u weten waar de NPV nog meer aandacht voor vraagt als het gaat om corona en de zorg? Klik dan hier.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wilt u graag met iemand doorpraten over de impact die het coronavirus voor u persoonlijk heeft? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

De NPV-Advieslijn is er voor u als u een medisch-ethische vraag heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om het stoppen van een behandeling. Zo nodig zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wilt u graag praktische hulp? Bijvoorbeeld iemand die voor u boodschappen doet als u in quarantaine zit, of iemand die u helpt in het huishouden als u na corona nog erg vermoeid bent? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over vaccinatie en COVID-19? Daarover schreven we in onze vaccinatiebrochure. Deze brochure kunt u hier bestellen of downloaden.

Heeft u praktische vragen, zoals:

  • hoe moet ik omgaan met een (mogelijke) besmetting?
  • welke richtlijnen moet ik hanteren om besmetting te voorkomen?

Bekijk de veelgestelde vragen hier. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met de GGD of het RIVM.

Heeft u vragen met betrekking tot maatregelen die genomen worden in relatie tot kwetsbare mensen? Bel dan met het Nationale Zorgnummer.
Op IC-connect voor (voormalig) ic-patiënten en hun naasten kunt u een informatiefilmpje zien over het ziektebeloop van het coronavirus. Wilt u meer weten, kijk dan op deze pagina.

"De NPV heeft mij erg goed geholpen!"

De intrede van het coronavirus zorgde voor veel nieuwe vragen. Misschien herkent u deze vragen wel:

  • Mijn huisarts vraagt mij wat ik wil als ik corona zou krijgen. Waarom vraagt hij dit? Wat moet ik met deze vraag?
  • Wat maakt het nadenken en keuzes maken over behandelingen tijdens een pandemie anders dan in een ‘normale’ situatie? En wat betekent dat voor mij?
  • Wie neemt uiteindelijk de beslissing voor een behandeling? Doe ik dat zelf? En wat als ik niet meer aan kan geven wat ik wil?

We schreven over dit soort vragen een aparte pagina: klik hier. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Weblog van directeur Diederik van Dijk

Opzien naar Boven, omzien naar elkaar

Wat heeft de coronacrisis ons te zeggen? Daarover is inmiddels al heel wat gesproken en geschreven. Zeker als het gaat om een duiding vanuit Gods Woord past allereerst voorzichtigheid. Wij kunnen God niet zomaar narekenen. Voor we het weten, trekken we als christenen vooral lessen voor anderen en blijven we zelf buiten schot.

Als christenen weten we allereerst dat we niet verrast hoeven te zijn over het lijden dat ons treft. Sinds wij het paradijs verlieten en God de rug toekeerden, is gebrokenheid en ziekte een vast element van ons bestaan. De omgang hiermee is zeker in het rijke westen een knagend probleem. Ons vertrouwen op dure technologie en stevige democratische structuren is groot. Bovendien zijn wij in onze materialistische cultuur van jongs af aan opgevoed om ons geluk te zoeken in heel kwetsbare zaken, zoals een leuk uiterlijk, plezier en geld. Wij worden niet voorbereid op lijden.
Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de discussie rond voltooid leven. Tim Keller schrijft ergens kernachtig dat de pijnlijkste emoties die mensen bij tegenspoed ervaren vooral de schok en de verrassing zijn dát ze überhaupt moeten lijden. Zelfs christenen kunnen soms moeilijk geloven dat God hen erge dingen laat overkomen. (1 Petrus 4:12)

Als christenen mogen we in de huidige situatie allereerst bidden dat de huidige crisis leidt tot bekering en geloof. Een loslaten van de zonde, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk, en een opzien naar de Heere God.

Daarnaast dienen we juist in deze omstandigheden er te zijn voor elkaar. Naar wie zou Christus vandaag omzien? Allereerst naar de hamsteraar en naar diegene in de rij voor de coffeeshop, en naar al die anderen op wie wij zomaar neerkijken. Maar daarnaast juist ook naar hen die in het bijzonder worden getroffen: ouderen en kwetsbaren. Laten wij hen nabij zijn, al kan dit nu niet fysiek. Bel ze en vraag wat ze nodig hebben. Vanuit de NPV denken en helpen wij graag mee!

Gerelateerde nieuwsberichten

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

21 januari 2021

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis

21 april 2020

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis