Wilt u meer informatie over corona en behandelbeslissingen?

Misschien heeft iemand in uw omgeving corona, misschien heeft u zelf verschijnselen. Misschien denkt u na over beslissingen waarvoor u mogelijk komt te staan als u besmet zou raken. Op deze pagina schrijven we daar meer over.

Corona en behandelbeslissingen

De NPV en het coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op veel mensen. Alle Nederlanders hebben ermee te maken. De NPV is u graag van dienst. Op deze pagina leest u over de nieuwste ontwikkelingen, waar u met vragen terechtkunt en hoe u het beste zelf een bijdrage kunt leveren.


In het kort 

 • Het coronavirus heeft veel invloed op ons leven. Laten we er zijn voor elkaar!
 • De maatregelen tegen het coronavirus hebben invloed op de activiteiten van vrijwilligers, thuishulp en andere activiteiten van de NPV. Lees op deze pagina het laatste nieuws.
 • De NPV schreef een brochure over vaccinatie. In hoofdstuk 9 gaat het over vaccinatie tegen COVID-19. Download de brochure hier.
De NPV en het coronavirus

Advies richting coördinatoren NPV-Thuishulp

  • Vanuit de NPV leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die zowel vrijwilligers als hulpvragers hebben ten aanzien van elkaar. We nemen daarbij de basismaatregelen vanuit de overheid als uitgangspunt:

– Was uw handen.
– Houd afstand en schud geen handen.
– Klachten? Blijf thuis en laat u testen.
– Zorg voor voldoende frisse lucht.

 • Is het moeilijk om afstand te houden tot de hulpvrager (bijvoorbeeld bij rolstoelvervoer of bij in en uit de auto helpen)? Gebruik dan een mondkapje. Overweeg daarbij ook het gebruik van een zelftest.
 • Het is in lijn met het overheidsadvies om als chauffeur een chirurgisch mondkapje te dragen (CE keurmerk, type IIR). Stem dit in ieder geval af met de hulpvrager. Stel als afdeling dit type mondkapjes ter beschikking voor de chauffeur (u kunt medische mondneusmaskers online bestellen of kopen bij lokale winkels. Sommige supermarkten en apotheken verkopen ook mondneusmaskers.). Mocht dit financieel voor problemen zorgen, laat het ons dan weten.
 • Ook passagiers worden geadviseerd een chirurgisch mondkapje te dragen. In principe is dit de verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Maar het kan uiteraard geen kwaad om dit type mondkapje op voorraad te hebben.
 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van deze plicht.
 • NPV-vrijwilligers zijn niet verplicht om zich te laten vaccineren en mogen de keuze die zij maken voor zichzelf houden.
 • Er zijn uitzonderingssituaties denkbaar om gevaccineerde vrijwilligers in te zetten. Bijvoorbeeld als een hulpvrager vanwege een medische indicatie niet gevaccineerd kan worden. Dit kan opgelost worden door een oproep te doen aan de hele vrijwilligersgroep met deze specifieke vraag
 • Misschien krijgt u als coördinator hulpvragen binnen op het gebied van het verkrijgen of schriftelijk aanvragen van het digitale coronatoegangsbewijs (CTB). Als u hierin iets wilt betekenen, dan kan de informatie op de website van het NOV u helpen.
 • Informatie over inzet bij hulpvragers met COVID-19 vindt u hier.

Hierbij verwijzen we u naar een aantal relevante websitepagina’s van de Rijksoverheid:

Wilt u met ons overleggen? Neem dan gerust contact op via (0318) 54 78 88 of thuishulp@npvzorg.nl.

Actueel advies

Wij adviseren u goed kennis te nemen van de adviezen en instructies van het RIVM en de Rijksoverheid en deze nauwgezet op te volgen.

Richtlijnen bij deelname NPV aan lezingen e.d.

Zie hier de richtlijnen voor NPV-deelname aan lezingen en dergelijke.

Jongeren als helpers

De NPV doet mee aan de landelijke actie #OranjeHelpers waarbij jongeren in actie komen tegen eenzaamheid en corona. Kijk voor meer informatie op oranjehelpers.nl.

De NPV:

 • wijst u hierbij op de Rode Kruis Hulplijn tijdens de coronacrisis: (070) 44 55 888.
 • wijst mantelzorgers graag op de uitstekende informatie van MantelzorgNL.
 • heeft zich aangesloten bij #NietAlleen.
 • zet haar vrijwilligers in samenwerking met Extra handen voor de zorg van het ministerie van VWS.
 • beveelt iedereen aan de handen te wassen én te vouwen.

Als u vragen hebt, neemt u dan contact met ons op via (0318) 54 78 88 of info@npvzorg.nl.

Voor meer informatie over COVID-19 en de maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Opvattingen

Wat vindt de NPV?

Na een eerste uitbraak in China in december 2019 bereikte het COVID-19 (corona)virus in februari 2020 ons land. Inmiddels wordt ons leven al langere tijd beïnvloed door het virus. Veel mensen zijn ziek geworden of hadden een naaste die ziek werd. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, is het zeer belangrijk de afgekondigde maatregelen na te leven. Zie de video hiernaast.

Er is geen medicijn tegen COVID-19. Wel kunnen mensen die besmet zijn, behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten.

Er zijn ook verschillende vaccins die beschermen tegen besmetting en ernstige ziekte. Alle volwassen Nederlanders zijn door de overheid uitgenodigd om zich te laten inenten. Ook jongeren van 12-17 jaar kunnen zich laten inenten als zij dat willen. Het is goed om na te denken of u/jij een vaccin wilt. Lees daar meer over op onze themapagina vaccinatie of maak de keuzehulp voor tieners. Lees tenslotte hier meer over het al dan niet vaccineren tegen het coronavirus van 5- tot en met 11-jarige kinderen.

Druk op de zorg

We zien dat de druk op de zorg is toegenomen. Dit komt door de zorg voor coronapatiënten én de reguliere zorg die is uitgesteld. Deze druk was al langer aanwezig (door beleid rond bezuinigingen, tekort aan personeel etc.). De coronacrisis zet ons extra stil bij de belangrijke taak van de gezondheidszorg en de belangrijke rol van naasten, vrijwilligers en mantelzorgers. Wij roepen een nieuw kabinet op zeker in menskracht te investeren en in te zetten op zinnige zorg.

Wilt u weten waar de NPV nog meer aandacht voor vraagt als het gaat om corona en de zorg? Klik dan hier.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wilt u graag met iemand doorpraten over de impact die het coronavirus voor u persoonlijk heeft? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

De NPV-Advieslijn is er voor u als u een medisch-ethische vraag heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om het stoppen van een behandeling. Zo nodig zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wilt u graag praktische hulp? Bijvoorbeeld iemand die voor u boodschappen doet als u in quarantaine zit, of iemand die u helpt in het huishouden als u na corona nog erg vermoeid bent? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over vaccinatie en COVID-19? Daarover schreven we in onze vaccinatiebrochure. Deze brochure kunt u hier bestellen of downloaden.

Heeft u praktische vragen, zoals:

 • hoe moet ik omgaan met een (mogelijke) besmetting?
 • welke richtlijnen moet ik hanteren om besmetting te voorkomen?

Bekijk de veelgestelde vragen hier. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met de GGD of het RIVM.

Heeft u vragen met betrekking tot maatregelen die genomen worden in relatie tot kwetsbare mensen? Bel dan met het Nationale Zorgnummer.
Op IC-connect voor (voormalig) ic-patiënten en hun naasten kunt u een informatiefilmpje zien over het ziektebeloop van het coronavirus. Wilt u meer weten, kijk dan op deze pagina.

"De NPV heeft mij erg goed geholpen!"

De intrede van het coronavirus zorgde voor veel nieuwe vragen. Misschien herkent u deze vragen wel:

 • Mijn huisarts vraagt mij wat ik wil als ik corona zou krijgen. Waarom vraagt hij dit? Wat moet ik met deze vraag?
 • Wat maakt het nadenken en keuzes maken over behandelingen tijdens een pandemie anders dan in een ‘normale’ situatie? En wat betekent dat voor mij?
 • Wie neemt uiteindelijk de beslissing voor een behandeling? Doe ik dat zelf? En wat als ik niet meer aan kan geven wat ik wil?

We schreven over dit soort vragen een aparte pagina: klik hier. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Weblog van directeur Diederik van Dijk

Opzien naar Boven, omzien naar elkaar

Wat heeft de coronacrisis ons te zeggen? Daarover is inmiddels al heel wat gesproken en geschreven. Zeker als het gaat om een duiding vanuit Gods Woord past allereerst voorzichtigheid. Wij kunnen God niet zomaar narekenen. Voor we het weten, trekken we als christenen vooral lessen voor anderen en blijven we zelf buiten schot.

Als christenen weten we allereerst dat we niet verrast hoeven te zijn over het lijden dat ons treft. Sinds wij het paradijs verlieten en God de rug toekeerden, is gebrokenheid en ziekte een vast element van ons bestaan. De omgang hiermee is zeker in het rijke westen een knagend probleem. Ons vertrouwen op dure technologie en stevige democratische structuren is groot. Bovendien zijn wij in onze materialistische cultuur van jongs af aan opgevoed om ons geluk te zoeken in heel kwetsbare zaken, zoals een leuk uiterlijk, plezier en geld. Wij worden niet voorbereid op lijden.
Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de discussie rond voltooid leven. Tim Keller schrijft ergens kernachtig dat de pijnlijkste emoties die mensen bij tegenspoed ervaren vooral de schok en de verrassing zijn dát ze überhaupt moeten lijden. Zelfs christenen kunnen soms moeilijk geloven dat God hen erge dingen laat overkomen. (1 Petrus 4:12)

Als christenen mogen we in de huidige situatie allereerst bidden dat de huidige crisis leidt tot bekering en geloof. Een loslaten van de zonde, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk, en een opzien naar de Heere God.

Daarnaast dienen we juist in deze omstandigheden er te zijn voor elkaar. Naar wie zou Christus vandaag omzien? Allereerst naar de hamsteraar en naar diegene in de rij voor de coffeeshop, en naar al die anderen op wie wij zomaar neerkijken. Maar daarnaast juist ook naar hen die in het bijzonder worden getroffen: ouderen en kwetsbaren. Laten wij hen nabij zijn, al kan dit nu niet fysiek. Bel ze en vraag wat ze nodig hebben. Vanuit de NPV denken en helpen wij graag mee!

Gerelateerde nieuwsberichten

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

21 januari 2021

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

Demissionair Minister Van Ark van Medische Zorg heeft gevraagd de samenwerking met de NPV in gang te zetten om waar nodig een beroep te kunnen doen op NPV-vrijwilligers. Binnen twee weken is deze samenwerking tot stand gekomen.

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis

21 april 2020

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis