Wilt u meer informatie over corona en behandelbeslissingen?

Misschien heeft iemand in uw omgeving corona, misschien heeft u zelf verschijnselen. Misschien denkt u na over beslissingen waarvoor u mogelijk komt te staan als u besmet zou raken. Op deze pagina schrijven we daar meer over.

Corona en behandelbeslissingen

De NPV en het coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op de samenleving. Alle Nederlanders hebben ermee te maken. De NPV is u graag van dienst. Op deze pagina leest u over de nieuwste ontwikkelingen, waar u met vragen terechtkunt en hoe u het beste zelf een bijdrage kunt leveren.


In het kort 

 • Het coronavirus heeft veel invloed op ons leven. Laten we er zijn voor elkaar!
 • De maatregelen tegen het coronavirus hebben invloed op de activiteiten van vrijwilligers, thuishulp en andere activiteiten van de NPV. Lees op deze pagina het laatste nieuws.
 • De NPV schreef een brochure over vaccinatie. In hoofdstuk 9 gaat het over vaccinatie tegen COVID-19. Download de brochure hier.
De NPV en het coronavirus

Nederland gaat weer open! Wat betekent dit voor de NPV-Thuishulp?

Nu Nederland weer opengaat, is het goed en echt aan te raden om elkaar weer te ontmoeten. Dat allereerst: elkaar weer in de ogen kunnen kijken en spreken. Organiseer het contact. Organiseer ontmoeting! Vanuit het landelijk bureau denken en helpen we graag mee met u als coördinator of bestuurder.

 • Thuishulp is onmisbaar en zeker nu. Mensen hebben uw contact, echte aandacht en praktische ondersteuning hard nodig.
 • Door het hoge aantal infecties in de hele bevolking is het risico op besmetting nog steeds groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht of ziekte.
 • Omdat we bij de NPV-Thuishulp werken met kwetsbare hulpvragers adviseren we de basisregels serieus te nemen. 1) Was vaak en goed uw handen. 2) Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD of doe een zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent. 3) Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Afstand houden is straks geen regel meer, maar wel een dringend advies.
 • Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. We adviseren om in lijn met dit overheidsadvies te handelen. Zie voor specifieke informatie: Zorgvervoer en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.
 • Voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid wordt dringend geadviseerd om nog voorzichtig te zijn. Zie: Tips voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.
 • Stem met uw hulpvragers af waar zij behoefte aan hebben en bied maatwerk.

Enkele relevante websitepagina’s van de Rijksoverheid zijn:

Wilt u met ons overleggen? Neem dan gerust contact op via (0318) 54 78 88 of thuishulp@npvzorg.nl.

Nederland gaat weer open! Wat betekent dit voor de NPV-Thuishulp?

Actueel advies

Wij adviseren u goed kennis te nemen van de adviezen en instructies van het RIVM en de Rijksoverheid en deze nauwgezet op te volgen.

Richtlijnen bij deelname NPV aan lezingen e.d.

Zie hier de richtlijnen voor NPV-deelname aan lezingen en dergelijke.

Jongeren als helpers

De NPV doet mee aan de landelijke actie #OranjeHelpers waarbij jongeren in actie komen tegen eenzaamheid en corona. Kijk voor meer informatie op oranjehelpers.nl.

De NPV:

 • wijst u hierbij op de Rode Kruis Hulplijn tijdens de coronacrisis: (070) 44 55 888.
 • wijst mantelzorgers graag op de uitstekende informatie van MantelzorgNL.
 • heeft zich aangesloten bij #NietAlleen.
 • zet haar vrijwilligers in samenwerking met Extra handen voor de zorg van het ministerie van VWS.
 • beveelt iedereen aan de handen te wassen én te vouwen.

Als u vragen hebt, neemt u dan contact met ons op via (0318) 54 78 88 of info@npvzorg.nl.

Voor meer informatie over COVID-19 en de maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Opvattingen

Wat vindt de NPV?

Na een eerste uitbraak in China in december 2019 bereikte het COVID-19 (corona)virus in februari 2020 ons land. Inmiddels wordt ons leven al langere tijd beïnvloed door het virus. Veel mensen zijn ziek geworden of hadden een naaste die ziek werd. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, is het zeer belangrijk de afgekondigde maatregelen na te leven. Zie de video hiernaast.

Er is geen medicijn tegen COVID-19. Wel kunnen mensen die besmet zijn, behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten.

Er zijn ook verschillende vaccins die beschermen tegen besmetting en ernstige ziekte. Alle volwassen Nederlanders zijn door de overheid uitgenodigd om zich te laten inenten. Ook jongeren van 12-17 jaar kunnen zich laten inenten als zij dat willen. Het is goed om na te denken of u/jij een vaccin wilt. Lees daar meer over op onze themapagina vaccinatie of maak de keuzehulp voor tieners. Lees tenslotte hier meer over het al dan niet vaccineren tegen het coronavirus van 5- tot en met 11-jarige kinderen.

Druk op de zorg

We zien dat de druk op de zorg is toegenomen. Dit komt door de zorg voor coronapatiënten én de reguliere zorg die is uitgesteld. Deze druk was al langer aanwezig (door beleid rond bezuinigingen, tekort aan personeel etc.). De coronacrisis zet ons extra stil bij de belangrijke taak van de gezondheidszorg en de belangrijke rol van naasten, vrijwilligers en mantelzorgers. Wij roepen een nieuw kabinet op zeker in menskracht te investeren en in te zetten op zinnige zorg.

Wilt u weten waar de NPV nog meer aandacht voor vraagt als het gaat om corona en de zorg? Klik dan hier.

Hulpaanbod

De NPV zet zich al bijna veertig in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor al uw ethische vragen. U kunt met deze vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Wilt u graag met iemand doorpraten over de impact die het coronavirus op uw persoonlijke leven heeft? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

De NPV-Advieslijn is er voor u als u een medisch-ethische vraag heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om het stoppen van een behandeling. Zo nodig zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wilt u graag praktische hulp? Bijvoorbeeld iemand die voor u boodschappen doet als u in quarantaine zit, of iemand die u helpt in het huishouden als u na corona nog erg vermoeid bent? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over vaccinatie en COVID-19? Daarover schreven we in onze vaccinatiebrochure. Deze brochure kunt u hier bestellen of downloaden.

Heeft u praktische vragen, zoals:

 • hoe moet ik omgaan met een (mogelijke) besmetting?
 • welke richtlijnen moet ik hanteren om besmetting te voorkomen?

Bekijk de veelgestelde vragen hier. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met de GGD of het RIVM.

Heeft u vragen met betrekking tot maatregelen die genomen worden in relatie tot kwetsbare mensen? Bel dan met het Nationale Zorgnummer.
Op IC-connect voor (voormalig) ic-patiënten en hun naasten kunt u een informatiefilmpje zien over het ziektebeloop van het coronavirus. Wilt u meer weten, kijk dan op deze pagina.

"De NPV heeft mij erg goed geholpen!"

Het coronavirus zorgde voor veel nieuwe vragen. Misschien herkent u deze vragen wel:

 • Mijn huisarts vraagt mij wat ik wil als ik corona zou krijgen. Waarom vraagt hij dit? Wat moet ik met deze vraag?
 • Wat maakt het nadenken en keuzes maken over behandelingen tijdens een pandemie anders dan in een ‘normale’ situatie? En wat betekent dat voor mij?
 • Wie neemt uiteindelijk de beslissing voor een behandeling? Doe ik dat zelf? En wat als ik niet meer aan kan geven wat ik wil?

We schreven over dit soort vragen een aparte pagina: klik hier. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de NPV-Advieslijn, zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week.

NPV-Advieslijn

Weblog van directeur Diederik van Dijk

Opzien naar Boven, omzien naar elkaar

Wat heeft de coronacrisis ons te zeggen? Daarover is inmiddels al heel wat gesproken en geschreven. Zeker als het gaat om een duiding vanuit Gods Woord past allereerst voorzichtigheid. Wij kunnen God niet zomaar narekenen. Voor we het weten, trekken we als christenen vooral lessen voor anderen en blijven we zelf buiten schot.

Als christenen weten we allereerst dat we niet verrast hoeven te zijn over het lijden dat ons treft. Sinds wij het paradijs verlieten en God de rug toekeerden, is gebrokenheid en ziekte een vast element van ons bestaan. De omgang hiermee is zeker in het rijke westen een knagend probleem. Ons vertrouwen op dure technologie en stevige democratische structuren is groot. Bovendien zijn wij in onze materialistische cultuur van jongs af aan opgevoed om ons geluk te zoeken in heel kwetsbare zaken, zoals een leuk uiterlijk, plezier en geld. Wij worden niet voorbereid op lijden.
Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de discussie rond voltooid leven. Tim Keller schrijft ergens kernachtig dat de pijnlijkste emoties die mensen bij tegenspoed ervaren vooral de schok en de verrassing zijn dát ze überhaupt moeten lijden. Zelfs christenen kunnen soms moeilijk geloven dat God hen erge dingen laat overkomen. (1 Petrus 4:12)

Als christenen mogen we in de huidige situatie allereerst bidden dat de huidige crisis leidt tot bekering en geloof. Een loslaten van de zonde, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk, en een opzien naar de Heere God.

Daarnaast dienen we juist in deze omstandigheden er te zijn voor elkaar. Naar wie zou Christus vandaag omzien? Vanuit de NPV denken en helpen wij graag mee!

Gerelateerde nieuwsberichten

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

21 januari 2021

Samenwerking ministerie van VWS en NPV bij inzet vrijwilligers

Demissionair Minister Van Ark van Medische Zorg heeft gevraagd de samenwerking met de NPV in gang te zetten om waar nodig een beroep te kunnen doen op NPV-vrijwilligers. Binnen twee weken is deze samenwerking tot stand gekomen.

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis

21 april 2020

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis