NPV-themadag 2024 | Workshops

’s Middags kunt u deelnemen aan twee workshops. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welke workshops u wilt deelnemen.

Op deze pagina leest u welke workshops er worden aangeboden.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om een keuze te maken aan welke twee workshops u wilt deelnemen.

Workshop 1 – Eenzaamheid bij jongeren

Als je naar jongeren kijkt, lijkt het erop alsof zij nooit meer alleen zijn. Ze zijn altijd in contact met anderen; vaak ook digitaal. Toch is het percentage jongeren dat zich eenzaam voelt enorm hoog. Met elkaar tasten we af wat hiervan de mogelijke oorzaken zijn en zoeken we ook naar wegen die concreet verbondenheid en gezamenlijkheid kunnen creëren.

Workshopleider

  • Els van Dijk

Els van Dijk is jarenlang directeur van de Evangelische Hogeschool geweest. Zij heeft 32 jaar met jongeren gewerkt. Naast het bespreken van onder andere de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het volwassen worden, heeft zij ook honderden persoonlijke gesprekken met jongeren gevoerd. En nog steeds steekt zij de thermometer in samenlevingsvraagstukken om de uitwerking ervan in de levens van mensen te doorgronden.

Workshop 2 – Het bouwen van sociale netwerken

Steunende Netwerken
Er is meer mogelijk met meer vrijwilligers. NPV-afdeling Woerden werkt met Steunende Netwerken, waarbij een groep vrijwilligers een netwerk vormt met elkaar én met een hulpvrager. Hiermee wordt het netwerk van de hulpvrager vergroot en wordt de hulpvraag over meerdere schouders verdeeld. In deze workshop gaan we aan de slag met hoe u deze aanpak kunt vertalen naar uw eigen afdeling. U gaat naar huis met minimaal één idee om met vrijwilligers meer te kunnen betekenen voor mensen die onze steun verdienen.

Workshopleiders

  • Corrie Middelkoop
  • David Wijnperle

Corrie Middelkoop is de pionier en overkoepelde coördinator van de Steunende Netwerken van NPV-afdeling Woerden. Gedurende meer dan veertig jaar heeft zij een aanpak ontwikkeld op basis van presentie, collectief vrijwilligerswerk en georganiseerde medemenselijkheid.

David Wijnperle is trainer, adviseur en ontwikkelaar voor vrijwilligersorganisaties. Vanuit het programma Samen Ouder Worden heeft hij een beschrijving gemaakt van de Steunende Netwerken. Hij begeleidt al gedurende een aantal jaren programma’s bij de NPV, onder andere Meer en Anders Vrijwilligen en Samen Ouder Worden.

Workshop 3 – Eenzaamheid bij psychische problematiek

Door psychische problemen neemt de eenzaamheid toe, zoals bij autisme, depressie, angststoornis, enz.

Doelen van de workshop:

  • Inzicht krijgen in hoe psychische problemen kunnen leiden tot eenzaamheid.
  • Hoe om te gaan met de eenzame medemens.

In deze workshop komen we met elkaar in gesprek door eerst een aantal stellingen met elkaar te bespreken. Daarna volgt een paar casussen uit de praktijk en vervolgens praktische vragen, die u in kunt brengen.

Workshopleider

  • Anna Frens, praktijkondersteuner (POH-GGZ) werkzaam in de huisartsenpraktijk

Anna Frens heeft groot aantal jaren ervaring opgedaan als psychiatrische verpleegkundige en ze heeft gewerkt heb bij De Fontein, de kliniek van Eleos. Daarna heeft ze als sociaalpsychiatrische verpleegkundige eerst kort op volwassenzorg en daarna 16 jaar op jeugdzorg van de ambulante behandeling van Eleos gewerkt.  De laatste negen jaar is ze actief als POH-GGZ (praktijk ondersteuning van huisarts – geestelijke gezondheidszorg).

Workshop 4 – Hoe praat je over een taboe?

Eenzaamheid is een negatief woord. Liever vermijden we dit woord. Hoe kun je als vrijwilliger de ander met gevoelens van eenzaamheid bereiken?

Workshopleider

  • Josien Visser

Workshop 5 – Schatzoeken

Verbondenheid met andere mensen is voor iedereen een levensbehoefte. Toch zijn er veel mensen die dit missen. God heeft ieder mens kostbaar en wonderlijk gemaakt; naar Zijn beeld. Mensen die niet gezien worden, zijn als schatten die verborgen blijven. Wat kunt u in uw eigen kerkelijke gemeente en uw omgeving doen om meer met anderen in verbinding te komen? Aan de hand van het werkboekje Schatzoeken staan we stil bij deze vraag.

Workshopleider

  • Martijn Schot, NPV-manager Advies & Toerusting | Thuishulp & Afdelingszaken

Workshop 6 – Wandelworkshop

Houdt u van wandelen? Wilt u het inhoudelijke deel van de dag rustig op u laten inwerken? De omgeving van De Til leent zich uitstekend voor een ontspannen wandelworkshop.

Workshopleider

  • Henrieke Vos, NPV-secretaresse Thuishulp & Afdelingszaken

Workshop 7 – Lied aanleren/zingen

Geestelijke liederen zingen bij de piano.

Workshopleider

  • Tim Borgdorff, pianist

Instead of show do a slideDown function