Inbreng NPV voor de kabinetsformatie

19 mei 2021

Een nieuwe kabinetsformatie in een bijzondere tijd biedt mogelijkheid voor reflectie op de huidige gezondheidszorg en herziening van het beleid. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen juist nu om investering in liefdevolle en verantwoorde zorg voor het leven.

Daarom hebben we een brief gestuurd aan de informateur met 6 punten die van groot belang zijn om mee te nemen bij de vorming van een nieuw kabinet. Daarin vragen we aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, voor bescherming van het gehavende en voltooide leven en voor het prille begin van het leven. Ook pleiten we voor persoonlijk zeggenschap over eigen DNA-materiaal en voor vrije keuze voor vaccinatie. Met deze brief willen we ook in dit formatieproces opnieuw de beschermwaardigheid van elk mensenleven, in alle facetten van de zorg, onder de aandacht brengen.

Lees hier de brief

Inbreng NPV voor de kabinetsformatie