De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis

21 april 2020

De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. De meeste mensen die ziek worden van corona genezen gelukkig weer, maar helaas overlijden er ook mensen aan deze ziekte. Ook zijn er mensen die als gevolg van een andere ziekte dan het coronavirus overlijden, waarbij het afscheid nemen als gevolg van de genomen maatregelen complex is. Wat betekent de coronacrisis voor de palliatieve zorg die aan mensen geboden kan worden? En welke invloed heeft het overlijden van mensen in coronatijd op de rouwverwerking van nabestaanden? Daar doen onderzoekers onder de vlag van PALZON, een stichting voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg, onderzoek naar. Door nu vast te leggen wat er gebeurt, kunnen we lessen trekken voor de toekomst.

Diederik van Dijk, directeur van de NPV: “We horen helaas van veel schrijnende situaties waarin mensen als gevolg van de coronacrisis in eenzaamheid sterven. Dat heeft niet alleen voor hen, maar ook voor de nabestaanden grote impact. De NPV steunt het PALZON-onderzoek daarom van harte en brengt dit graag onder uw aandacht.”

Bent u een naaste van iemand die overleden is? Klik dan hier.
Bent u een zorgverlener? Klik dan hier.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

NPV – Zorg voor het leven en Palzon wensen u veel sterkte voor de komende tijd.

 

De NPV steunt onderzoek naar palliatieve zorg tijdens coronacrisis