Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

Rineke Heij

Medewerker Advies & Toerusting

14 juli 2021

Hoe kwetsbaar het leven is, hoe snel je ineens ernstig ziek kunt zijn, heeft mevrouw Van der Wind zelf ervaren. Zo ziek dat ze er veel zelf niet meer van weet. ‘Dat ik hier nog zit en samen met mijn man dit gesprek kan voeren, is een wonder.’ Zo ervaren beiden het ook. En vanuit die ervaring willen ze graag delen. Niet omdat hun ervaring belangrijk is, maar wel omdat ze beiden ervaren dat het zo belangrijk is om je bewust te zijn van de kwetsbaarheid van het leven. Je bewust te zijn van de noodzaak om tijdig de dingen te regelen voor de momenten waarop je het zelf niet meer kan. Om niet te wachten tot het te laat is.

Zelf hadden ze daar al eerder over nagedacht. Ze besloten om de NPV-Levenswensverklaring aan te vragen. ‘Het leven in Gods hand is waardevol. Totdat Hij bepaalt wanneer het einde van het leven er is. Daar zit spanning op. We kunnen zoveel, het lijkt wel eens of een mens niet meer sterven mag. Maar daar waar de Heere laat zien dat het leven zijn einde nadert, moet je het niet willen tegenhouden. Dat speelde voor ons onder andere mee om de verklaring van de NPV aan te vragen. We herkennen daarin de Bijbelse weg.’

De NPV-Levenswensverklaring: gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient tot het natuurlijke einde.

In gesprek met het echtpaar komt steeds het volgende naar voren: enerzijds de verantwoordelijkheid die je hebt als mens en anderzijds – niet minder belangrijk – het feit dat je in alles afhankelijk bent van en mag vertrouwen op de Heere. ‘Wat wij ook regelen… onze rode lijn in het leven is dat God ons leven in Zijn hand heeft, in hoogte- en dieptepunten. Door alles heen mogen we getuigen van Gods goedheid en trouw in ons leven. Soms is er een bocht in de weg die je niet kan overzien, maar als Hij meegaat is die bocht ook goed…’

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23:4, HSV)

Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's