Onderzoeken tijdens zwangerschap – wat wel en wat niet?

Rineke Heij

Medewerker Advies & Toerusting

08 juli 2022

Een zwangerschap is over het algemeen een periode van blijdschap en verwachting. Met elkaar kijk je uit naar de komst van jullie kindje. Veel vragen komen dan voorbij. Hele praktische vragen als: ‘Zal het een jongetje of meisje zijn?’ of: ‘Wat voor naam zouden we ons kindje willen geven?’ Maar ook vragen als ‘Zal alles goed gaan? Zal ons kindje gezond zijn?’ Meestal gaat het gelukkig goed tijdens de zwangerschap, maar er kunnen ook zorgen zijn.

Tijdens een zwangerschap worden de gezondheid van de moeder en de ontwikkeling van het kind gevolgd door een verloskundige en/of een gynaecoloog. Daarnaast kennen we de screeningsonderzoeken: de 13 wekenecho, de NIPT en de 20 wekenecho. Dan komen er ook andere vragen om de hoek kijken. ‘Willen we deze onderzoeken wel of niet laten uitvoeren? En als we ervoor kiezen ze wel te laten uitvoeren en er lijkt sprake te zijn van een afwijking, willen we dan wel of geen vervolgonderzoek?’ Die keuzes zijn niet altijd makkelijk.

NPV-keuzehulp helpt bij maken van keuzes

Om goede keuzes te kunnen maken, is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Immers, elk nieuw leven is een wonder. Vanaf het allereerste begin voor God van waarde. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen om hierover na te denken. De NPV heeft hiervoor een nieuwe keuzehulp ontwikkeld. Een keuzehulp waarin alle informatie rondom prenataal onderzoek (algemeen onderzoek, screening en diagnostiek) op een rij wordt gezet.
De keuzehulp helpt stellen ontdekken wat voor hen belangrijk is als het gaat om prenataal onderzoek en biedt handvatten om daarover samen in gesprek te gaan.

‘De keuzehulp geeft je houvast en duidelijke informatie om een weloverwogen keuze te maken’
Vader van vier kinderen, 40 jaar

 

Praktisch instrument

Deze online module is interactief opgezet met tal van opdrachten, gespreksvragen, informatie en filmfragmenten. Uit de keuzehulp komt geen pasklaar antwoord naar voren. Het geeft zicht op welke onderzoeken er allemaal zijn en welke overwegingen en argumenten belangrijk zijn om er wel of niet voor te kiezen. Zodat ouders geholpen worden in het maken van hun eigen keuzes.

NPV-Advieslijn

Heb je de keuzehulp doorlopen, maar blijven er nog vragen over? Dat kan, en dat is niet gek. Er zijn heel veel zaken die een keuzeproces – bewust of onbewust – beïnvloeden. Vind je het fijn als er iemand met je meedenkt? Weet dan dat we bij de Advieslijn beschikbaar zijn voor deskundig en persoonlijk advies. Wij denken met je mee waar het jullie eigen vragen betreft. De Advieslijn is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 0318-54 78 88, of via chat of mail. Voor dringende vragen is de Advieslijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op bovenstaand nummer.

Maak de NPV-keuzehulp ‘Prenataal onderzoek’

Wil je ondersteuning bij het maken van keuzes over andere thema’s? De NPV biedt ook keuzehulpen over gezinsvorming en anticonceptie, orgaandonatie en het levenseinde.

Meer informatie over de NPV-keuzehulpen

Onderzoeken tijdens zwangerschap – wat wel en wat niet?

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's