Mantelzorg – mij een zorg?

Heleen Polinder

Consulent Thuishulp & Afdelingszaken

07 april 2021

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden nogal eens door elkaar gehaald. Toch is er een groot verschil: voor mantelzorg kies je namelijk niet. Het overkomt je. Het betreft zorg voor iemand met wie je een emotionele band hebt. Denk aan een moeder, een partner, een gehandicapte dochter of een vriend. Soms hebben mensen niet eens door dat ze mantelzorger zijn. ‘Ik zorg toch gewoon voor mijn vrouw?’ is dan hun antwoord.

Offer

Bij vrijwilligerswerk kies je ervoor om voor iemand te zorgen. Je begint er mee, maar je kunt er na verloop van tijd ook mee stoppen. Bij mantelzorg is dat anders. De hulp aan een geliefde kun je niet (zomaar) beëindigen. In Nederland zijn er circa 5 miljoen mantelzorgers (2019). Deze mantelzorgers besteedden in 2019 maar liefst 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Deze tijd kan dus niet besteed worden aan andere dingen, zoals werk, ontspanning of onderwijs. Het is dus in zekere zin een offer – in meerdere of mindere mate.

Positieve effecten

Toch is het eenzijdig om te stellen dat mantelzorg vooral zwaar is. Uit onderzoek (van Movisie) is gebleken dat het verlenen van mantelzorg ook positieve effecten heeft. Het kan bijdragen aan een stuk zingeving, waardering en zelfvertrouwen. Ook kan een mantelzorger nieuwe kennis en ervaring opdoen. En natuurlijk draagt de mantelzorger bij aan het welzijn en de gezondheid van de hulpbehoevende.

Overbelasting en ondersteuning

Het is heel mooi dat mantelzorgers voor een ander zorgen, maar het kan ook belastend zijn en veel druk opleveren. Een bepaalde belasting hoort er natuurlijk bij, maar óverbelasting moet voorkomen worden. Daarom is ondersteuning van mantelzorgers van groot belang. Een lokale afdeling van de NPV kan daarbij helpen door taken uit handen van mantelzorgers te nemen door bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Heeft u hulp nodig? Of wilt u vrijwilliger worden om een mantelzorger te kunnen ontlasten? Neem eens een kijkje op de pagina van de NPV-Thuishulp!
Op onze themapagina over mantelzorg leest u meer informatie over mantelzorg.

Mantelzorg – mij een zorg?

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's