Genderdysforie

Greet Schuurman-van Eijk

Communicatieadviseur

10 maart 2023

Genderdysforie  
Anders en toch hetzelfde

Het voelt prettig als je een beetje hetzelfde bent als de mensen met wie je omgaat. In de kerk kun je dat ervaren of in contact met vrienden. Een beetje hetzelfde zijn is gemakkelijk en vanzelfsprekend, omdat je elkaar begrijpt.
Het wordt moeilijker als we anders zijn dan anderen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, althans; van mij vraagt het meer om de vreemde eend in de bijt te zijn dan om me ergens onderdeel van te voelen.

‘Je blijft voor ons hetzelfde’

Als NPV hebben we de brochure M-V-X-Y ontwikkeld, over genderdysforie. Als je genderdysforie hebt, voel je je als vrouw diepongelukkig in een vrouwenlichaam, of als man in een mannenlichaam. Hoe ‘anders’ moet je je dan voelen! Ik moet denken aan het verhaal van Linda (niet haar echte naam), dat je kunt lezen in de komende editie van ons magazine ZORG. Zij wil leven vanuit de Bijbel, maar worstelt ook met gevoelens van genderdysforie. Een tijdlang hield ze voor haar omgeving verborgen wat ze voelde. Ze was bang om niet serieus genomen te worden. Ze was bang dat mensen achter haar genderdysforie niet meer konden zien wie ze werkelijk was. Die angst kan zomaar resulteren in een eenzame zoektocht, zonder richting of luisterend oor. Linda had zich – gelukkig – niet druk hoeven maken. ‘Je blijft voor ons hetzelfde’, kreeg ze te horen. Dat bood haar ruimte en het gaf haar een kans om samen te zoeken naar een Bijbelse weg.

Jezus volgen

Voor die Bijbelse weg kijk ik graag ook naar Jezus. Want wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. (Joh. 14:7) Jezus leert mij om de brug te slaan naar wie kwetsbaar en anders is. Hij ging om met mensen die voor de samenleving van Zijn tijd geen serieuze gesprekspartners waren: vrouwen, vreemdelingen en tollenaars bijvoorbeeld. En misschien mogen we dan ook kijken naar onszelf: allemaal verschillen we van elkaar en allemaal zijn we zondig en gebroken. God kan de zonde niet verdragen, maar Hij heeft de zondaar lief. Laten we dat voorbeeld volgen en naast mensen staan die anders zijn dan wij; bijvoorbeeld omdat zij worstelen met genderdysforie. Het is belangrijk dat we luisteren, echte aandacht hebben voor hun situatie, en hen wijzen op de weg van de Bijbel. Die steun hebben we namelijk allemaal soms nodig; zo verschillend zijn we uiteindelijk niet.

Ontvang de brochure M-V-X-Y

In onze nieuwe brochure M-V-X-Y bieden we een Bijbels kader bij genderdysforie. Daarnaast geeft de brochure duiding aan de opkomende genderideologie: ze legt de zorgelijke kanten bloot die kleven aan die ideologie en verheldert tegelijk de échte vraagstukken. Vraag de brochure aan en betaal alleen de verzendkosten!

Steun het werk van de NPV

Help mee om een Bijbelse visie op genderdysforie toegankelijk te maken. Steun ons werk met uw gift.

Genderdysforie

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's