Gelukkig januari!

Diederik van Dijk

Directeur

02 januari 2023

Januari is de beste maand voor het geloof. Met enig schuldgevoel ervaar ik opluchting als de decembermaand voorbij is. Het is geweldig om je hart op te halen aan de geboorte van Christus en daar bij stil te staan. Dat geldt ook de erediensten rond de jaarwisseling. Hoe goed is God en hoe lief is mij Zijn gemeente! Maar het is zoveel. Al die diensten in korte tijd. De kerstvieringen, meditaties, liederen en die overvloeiende gebeden. Zoveel woorden die ook nog doorleefd zouden moeten worden. En daar omheen de verplichtingen van gezin en familie. Er moet sfeer en gezelligheid zijn, want zo hoort dat in december. Zoveel activiteiten rond kerst, dat we het niet eens merken als Jezus ontbreekt. Er is geen tijd waarin het moeilijker is om met Gód bezig te zijn dan in de decembermaand.

Hoe anders was het rond de geboorte van Jezus. Alle aandacht ging uit naar de volkstelling van keizer Augustus. De komst van Christus vond plaats in de luwte. Opvallend onopvallend! God in een baarmoeder. Christus werd geboren in de donkere nacht. Ergens in een ruimte in het open veld. Geen toeschouwers en geen media. Alleen wat dolende herders. Alsof God het erom deed, dat de komst van Zijn Zoon zo weinig mogelijk aandacht zou krijgen. God is mens geworden en nu is het van buiten af niet meer te zien, dat het Gód is. Geen gedaante en geen heerlijkheid. Toen niet en nog niet.

Zo werkt God maar al te vaak. In het verborgene. Nergens is Hij zo dichtbij, dan juist daar, waar Hij gemist wordt. God gaat met ons om in de verborgenheid. Met een enkel Bijbelwoord of een zinsnede uit een lied. Het overkwam C.S. Lewis toen hij zich op zekere dag onweerstaanbaar gedrongen voelde de ‘Hippolytus’ van Euripides uit de boekenkast te nemen. Het lezen van dit treurspel leidde bij Lewis tot een Godservaring die zijn leven heeft gestempeld. Zo kan het gebeuren en zo gebeurt het nog. Juist op die momenten waarop je Hem het minst verwacht.

God werkt bij voorkeur via mensen die je zomaar over het hoofd ziet, zoals die trouwe NPV-vrijwilligers. Omdat zij niet aan de weg timmeren door het bekleden van publieke functies of met het vullen van opiniepagina’s. Op hun bescheiden post vervullen zij hun Goddelijke roeping. Die post verlaten zij pas als God ze wegroept. Het zijn leden van de smalle gemeente. Ze weten nooit goed waar ze zijn, hier of in het land dat God hun wijzen zal. Zij kennen de verborgen omgang met God, al is het soms van verre. ‘Mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden?’ (Gez. 484).

Zij oordelen niemand. Je herkent hen ook niet aan christelijke drukte. Hun christen-zijn blijkt uit hun daden. Zoals een christelijke werkster ook stoft ónder de kast. ‘God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden, gaande de gouden straten naar Zijn troon, al slaande met de stoffer op het blik.’ (Gerrit Achterberg)

Die innige omgang met God laat zich niet organiseren. Ook niet met onze kerstdiensten en vieringen in december. Daarvoor schiet alle aandacht en eerbied van onze geest en ons hart tekort. Hoeveel gesneden beelden wij in onze vroomheid ook proberen op te richten. Vooral rond kerst lijken wij er extra vatbaar voor te zijn om een God uit te tekenen Die precies ligt in het verlengde van onze kerkelijke behoeften. Hebben al die diensten mij dichter bij God gebracht?

Wij beschikken niet over God. Wanneer wij ons haasten naar de zoveelste kerkelijke samenkomst, is het niet zeker dat God ook gaat. Juist te midden van al ons pogen en ijveren lijkt de vertrouwde stem van de Heere zomaar te verdwijnen en ontglipt ons de omgang met Hem. God heeft leegten nodig om te kunnen scheppen. Zo is het ook gesteld met het geloof. Die leegte ontbreekt in de decembermaand, waarin Gods Woord wordt overwoekerd door het christendom.

Daarom is het goed dat het weer januari is. Een lege maand. De feestmaand van het geloof. Alstublieft, een ogenblik stilte graag! Zodat God kan spreken! We hebben alleen het kale Woord Gods om ons aan vast te klemmen. Dat is genoeg.

Diederik van Dijk, directeur NPV – Zorg voor het leven

Gelukkig januari!

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's