De Dag van de Levensvragen

Susanne Postma

Medewerker Advies & Toerusting

25 juni 2022

‘Pluk de dag.’ Misschien is dat wel uw motto. Het is een houding van dankbaarheid voor het leven dat we elke dat ontvangen. Wie de dag plukt, koestert mooie momenten, zoals de zon die opkomt, een glimlach of een fijn gesprek. Nadenken over levensvragen rond ziekte, pijn en lijden past niet in dat plaatje. Dat komt later wel, denkt u misschien.

Soms komen levensvragen in alle heftigheid het leven binnen stormen. Iemand die u lief is wordt ongeneeslijk ziek. Dat nieuws kwam onverwachts; u was er niet op voorbereid. Plotsklaps staat uw leven stil. Is er dan tijd om over de dingen na te denken die voor u en uw naasten écht belangrijk zijn? Helaas niet altijd.

Later begint vandaag

Vandaag is het de Dag van de Levensvragen. Zo’n dag biedt een goede aanleiding om na te denken over later. Juist als u daar de tijd en rust voor hebt, kunt u zich goed voorbereiden op vragen als: wat vind ik belangrijk aan het einde van mijn leven? Hoe zou ‘goede zorg’ er voor mij uit moeten zien?  Praat er ook over met de mensen om u heen. Dat gesprek kan lastig zijn, want welke onderwerpen kunnen er besproken worden? De NPV-keuzehulp ‘Tijdig nadenken over het levenseinde’ kan een instrument voor u zijn in dat denkproces en als leidraad dienen voor het gesprek met uw naasten.

‘Ik ben dankbaar voor de gesprekken die we samen hebben gevoerd toen het nog kon. Dat is tot grote steun geweest toen ik in overleg met artsen en verplegend personeel voor indringende keuzes stond.’

 

NPV-Levenswensverklaring

Voor uw naasten is het fijn als zij weten wat voor u belangrijk is als u het zelf niet meer kunt vertellen. De NPV-Levenswensverklaring kan daarin helpend zijn. De NPV-Levenswensverklaring is een wilsverklaring met heldere uitgangspunten voor de zorg rond ziekte en sterven. Ook wijst u in deze verklaring iemand aan die namens u mag spreken als u uw wil niet meer kenbaar kunt maken. Het is een geruststellend idee dat de mensen om u heen weten wat u wilt.

‘Later begint vandaag.’ – Manu Keirse

 

Wilt u meer weten over de NPV-Levenswensverklaring? Klik dan hier.

De Dag van de Levensvragen

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's