Blijvend in gesprek

Rineke Heij

Medewerker Advies & Toerusting

07 september 2021

Niet een keer, maar nog een keer en nog eens…  

Ze kunnen het niet genoeg benadrukken: ‘Als iets haakt, als je denkt dat je er misschien iets mee moet, doe het dan ook! Laat het niet ondersneeuwen door de bezigheden van het moment. En doe het biddend. In het gebed mag je alles wat je doet toevertrouwen aan Hem.’

Aan het woord is meneer Van der Wind. Hij en zijn vrouw waren zich al op jonge leeftijd bewust van de kwetsbaarheid van het leven toen een jong echtpaar in hun nabije omgeving overleed en een baby ouderloos en alleen achterbleef. Jaren later deed het zeer ernstig ziek zijn van zijn vrouw hen beiden opnieuw beseffen dat het leven zo kwetsbaar en eindig is. En tegelijk geven beiden aan hoe makkelijk je ook weer opgeslokt wordt door het leven van alledag. Dat je de dingen laat voor wat het is, er niet meer over nadenkt, niet meer het gesprek erover voert en heel praktisch ook geen dingen regelt. Terwijl dat zo belangrijk is. Belangrijk om bijvoorbeeld een Levenstestament of een NPV-Levenswensverklaring op te laten maken.

‘Het vraagt niet een keer, maar steeds weer opnieuw stilstaan bij (het einde van) het leven. Wat betekent het nu voor ons? Waar het toen we jong waren de vraag was wie er voor onze kinderen zou zorgen als wij onverwacht zouden overlijden, is het nu bijvoorbeeld veel meer de vraag of we voldoende met onze kinderen hebben gepraat over wat wij belangrijk vinden als we het zelf niet meer kunnen beslissen. Kunnen zij dan voor ons de juiste beslissingen nemen? En is dat wat we al eerder hebben vastgelegd en geregeld nog steeds kloppend? En zo kan ik nog veel meer dingen invullen …’

Al pratend met het echtpaar is dat hét appel wat zij doen aan ons allemaal, inclusief mijzelf: Regel de dingen, regel ze goed, maar besef dat regelen nooit zonder het gesprek erover kan gaan. Want juist het gesprek met elkaar over de dingen die ertoe doen, als je het zelf niet meer kunt aangeven en/of wanneer het einde nadert, is zo waardevol. Niet pas wanneer je ziek bent, maar nú al.

 

Wat is voor u belangrijk?  En weten uw naasten dat ook?

Deze blog is het laatste deel in een serie van drie;
blog 1 – Jong nadenken over het einde …?!
blog 2 – Verantwoordelijkheid in vertrouwen én afhankelijkheid

Blijvend in gesprek

NPV-Zorg
altijd dichtbij

Bekijk onze afdelingen

Onze thema's

Bekijk al onze thema's