09-03-09 09:30

Foetale therapie versus late abortus

Een op de twintig pasgeborenen heeft een aangeboren afwijking of ziekte. Een steeds groter deel van deze aandoeningen kan al tijdens de zwangerschap worden opgespoord. Sinds 2007 krijgt elke zwangere een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) aangeboden. Dit wordt tussen de 18de en 22ste week van de zwangerschap uitgevoerd. Hiervan maakt een grote meerderheid van de zwangere vrouwen gebruik. Soms is de foetus al vóór de geboorte te behandelen, vooral door foetoscopische laserbehandeling en de mogelijkheid tot het plaatsen van shunts. In ons land gebeurt dat zo’n 200 keer per jaar en daarvan overleven ongeveer jaarlijks 120 kinderen. Dit is een belangrijke winst, als we bedenken dat de sterfte rond de geboorte door aangeboren afwijkingen 300-450 kinderen per jaar bedraagt. Het gaat niet alleen om overleving. Het gemeenschappelijke kenmerk is succesvolle behandeling. Dat resulteert doorgaans in een normale gezondheid bij het kind, zo blijkt uit een publicatie van de Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van vorige week.  

In moreel opzicht is dit een gevoelig terrein. Welke rechten heeft het ongeboren kind? Welk risico loopt het door foetale therapie? Welke plicht hebben de ouders met het oog op leven en welzijn van hun kind? In moreel opzicht is dit ook een problematisch terrein. De grote meerderheid van de vrouwen maakt gebruik van SEO en …kiest bij een gevonden aandoening bijna unaniem voor late abortus. Spoort dit met het recht van het kind? Of is het kind door die aandoening schuldig of schuldiger dan het lichtste vergrijp waarop een ander mensenkind de doodstraf krijgt? En als er geen sprake is van schuld? Wie van alle overlevenden is gaaf en volmaakt? Of om het in woorden uit de passietijd te zeggen: van wie geldt ‘Ik vind geen schuld in Hem’? En heeft juist Hij vanuit Zijn ondoorgrondelijke empathie met ons gebroken bestaan ons – tot welzijn van onszelf en onze medemensen – niet geroepen tot barmhartigheid én rechtvaardigheid?


« Terug naar "Weblog"

Nieuws

 Hoorzitting Eén van Ons in Europees Parlement

Hoorzitting Eén van Ons in Europees Parlement

15-04-14

De openbare hoorzitting over het Europees burgerinitiatief Eén van ons is gehouden op 10 april 2014 in het Europees Parlement  te Brussel. De organisatoren van het Europees burgerinitiatief zijn in de gelegenheid gesteld om de...

Lees meer »

 Veel onduidelijkheid in berichtgeving over NIPT

Veel onduidelijkheid in berichtgeving over NIPT

02-04-14

Op dit moment is er veel onduidelijkheid in de berichtgeving over de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). In de media wordt de indruk gewekt dat NIPT wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Dat is echter niet het geval. Sinds 1 april 2014 is...

Lees meer »

 NPV-themadag 'Nabij in eenzaamheid'

NPV-themadag 'Nabij in eenzaamheid'

01-04-14

Ruim 250 NPV-vrijwilligers waren aanwezig op de themadag ‘Nabij in eenzaamheid’, georganiseerd door NPV-Thuishulp. Wout Huizing, stafmedewerker bij Reliëf, stond in zijn hoofdlezing stil bij nabijheid in eenzaamheid....

Lees meer »

 NPV lanceert nieuwe brochure over beleid rond het levenseinde

NPV lanceert nieuwe brochure over beleid rond het levenseinde

31-03-14

De NPV heeft een nieuwe brochure ontwikkeld met als titel Op de agenda… beleid rond het levenseinde. De brochure is bedoeld als hulpmiddel voor vertegenwoordigers van patiënten- en cliëntenraden om het beleid rond het levenseinde van een...

Lees meer »

 Ruim 1,7 miljoen geldige handtekeningen voor ‘Een van Ons’

Ruim 1,7 miljoen geldige handtekeningen voor ‘Een van Ons’

24-02-14

Het validatieproces van het Europees burgerinitiatief Een van ons (One of us) dat is uitgevoerd door de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten is afgerond. Van de 1.901.947 verzamelde steunbetuigingen zijn 1.742.156 steunbetuigingen...

Lees meer »

 NPV vertegenwoordigd in EU-platform voor het leven

NPV vertegenwoordigd in EU-platform voor het leven

10-02-14

Met het nieuwe Platform Fundamentele Rechten en Vrijheden in de EU wil een (nog groeiend) aantal christelijke organisaties, waaronder de NPV, christenen oproepen om op de CU/SGP te stemmen bij de volgende Europees Parlementsverkiezingen. Dit...

Lees meer »

 Symposium Waardevol leven

Symposium Waardevol leven

03-02-14

Op 31 januari 2014 organiseerden wij het NPV-symposium Waardevol leven: wat zeggen keuzes over leven en dood over onze samenleving? Tijdens dit symposium namen we afscheid van dr. R. Seldenrijk als directeur van de NPV en werd het...

Lees meer »

 De ethische kant van NIPT

De ethische kant van NIPT

18-12-13

Zwangere vrouwen kunnen vanaf 1 april 2014 in Nederland een bloedtest doen om te weten te komen of hun kind het syndroom van Down heeft. Minister Edith Schippers (VWS) heeft dat besloten, in reactie op een positief advies van de...

Lees meer »

 Oud-ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman nieuwe directeur NPV

Oud-ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman nieuwe directeur NPV

12-12-13

Het bestuur van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) heeft Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (38) benoemd als directeur van de NPV. Wiegman begint haar werkzaamheden op 1 februari 2014.

Lees meer »

 NPV steunt open brief aan Europees Parlement

NPV steunt open brief aan Europees Parlement

09-12-13

De NPV steunt een open brief aan het Europees Parlement over het Estrela rapport, dat op 10 december besproken zal worden in het Europees Parlement.Het Estrela rapport is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het...

Lees meer »

 Zet in op palliatieve zorg bij wilsonbekwamen met beperking

Zet in op palliatieve zorg bij wilsonbekwamen met beperking

30-11-13

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor levensbeëindiging zonder verzoek in uitzonderlijke situaties van wilsonbekwaamheid. Voorbeelden hiervan zijn levensbeëindiging bij pasgeborenen met ernstige afwijkingen, mensen met dementie of...

Lees meer »

 Steunbetuigingen Een van ons aangeboden aan ministerie

Steunbetuigingen Een van ons aangeboden aan ministerie

08-11-13

Op donderdag 7 november zijn de in Nederland verzamelde steunbetuigingen ter verificatie aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Nederland zijn er in totaal 27.603 steunbetuigingen verzameld. In Europa zijn...

Lees meer »
Artikel 1 tot 12 van 97